Deuteronomium 16:13-15 …die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.

Over deze preek

  • A. van Wijnbergen
  • 27/09/2020

Download preek