Efeze 1:1-14 en 2:1-10 “, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Over deze preek

  • G.Franken
  • 05/08/2018