Filippenzen 1:12-18 “In elk geval, …, wordt Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden.”

Over deze preek

  • H.Schouten
  • 21/11/2021

Download preek