Filippenzen 2:1-10 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Over deze preek

  • L.Lise
  • 01/11/2020

Download preek