Filippiers 1:1-11 “..opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus,”

Over deze preek

  • E.Bruinenberg
  • 16/06/2019

Download preek