Genesis 22:1-4 “En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria,”

Over deze preek

  • T.Niemeijer
  • 28/03/2021

Download preek