Hebreeën 11:20,21 Door het geloof zegende Izaak Jakob en Ezau ook aangaande toekomstige dingen.

Over deze preek

  • W.Jansen
  • 04/10/2020

Download preek