Hebreeën 11:22 Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van den uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente.

Over deze preek

  • B.Rietberg
  • 21/10/2018