Hebreeën 4:12-16 Het Woord. De Hogepriester. De genade troon.

Over deze preek

  • W.Jansen
  • 17/12/2017