Johannes 17 En dit ís het eeuwige leven: dat zij ú kennen, de enige, de waarachtige God, én hem die gij gezonden hebt,- Jezus de Christus.

Over deze preek

  • S. Ketelaar
  • 07/06/2020

Download preek