Johannes 6:22-35 Jezus zei tot hen: Ik ben het brood van het leven; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Over deze preek

  • T.Pikker
  • 20/10/2019

Download preek