Kolossers 1:14-19 overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.

Over deze preek

  • C.Stier
  • 27/05/2018