Leviticus 23:23-25 zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.

Over deze preek

  • C.Stier
  • 06/09/2020

Download preek