Historie

GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE

 

juni 1983

De Onafhankelijke Baptistengemeente “Immanuël” is ontstaan uit een afscheiding van de reeds lang te Haulerwijk bestaande Baptistengemeente die aangesloten is bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.

De gemeente vond haar eerste onderkomen in gebouw “Pro-Rege”, het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Hoofdweg Boven te Haulerwijk. De eerste samenkomst was op zondag 19 juni 1983 ‘s morgens om 9.30 uur. De officiële start als Kerkgenootschap was op vrijdagavond 8 juli 1983 om 19.30 uur in hetzelfde gebouw. De statuten van de gemeente zijn in de week voor 9 augustus 1983 verzonden aan de Koningin der Nederlanden en aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf.

juni 1986

Vanaf 3 juni 1984 werden de samenkomsten voortgezet in café “Het Bruine Paard” aan de Norgerweg  te Haulerwijk. Vanaf eind juni 1986 worden alle gemeentelijke samenkomsten gehouden in het huidige pand aan de Norgerweg 7 te Haulerwijk. Op 11 september 1992 besloot de gemeente in een bijzondere ledenvergadering tot aankoop van dit pand.

januari 1993

En op 4 januari 1993 kreeg de gemeente het pand in eigendom.

maart 1994

In februari 1994 besluit de gemeente de winkelruimte in het pand te gebruiken voor een Evangelische boekwinkel; Hét Aanbod. De werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. Hieronder zijn ook gelovigen uit andere gemeenten. In maart 1994 gaan de vrijwilligers in de winkel van start. Op 21 november 1996 houdt het winkelteam een open dag om zich aan Haulerwijk en omstreken te presenteren.

april 2015

Vanaf april 2015 is de dienst op de eerste dag van de week live te volgen op Internet. Daarbij is er ook een rechtstreekse verbinding met het verzorgingstehuis Sinnehiem tot stand gekomen.