Hieronder vind je een lijst met preken. De oude preken zijn hier te vinden.

Datum Voorgangeer Onderwerp
29/03/2020 L.Lise Openbaring 6:1-8 Het bleek groene paard. De zwarte dood. De pest.
15/03/2020 H.Schouten Richteren 15:1-8 “Ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen, als ik hun kwaad doe.”
13/03/2020 C.Stier Terugkeer en herstel van Israël
08/03/2020 S. Ketelaar Johannes 9 “een ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.”
01/03/2020 T.Pikker Efeze 2:8-10 Wordt de mens behouden door genade alleen
23/02/2020 L.Lise Psalm 23 De HEERE is mijn herder, mij ontbreekt niets
16/02/2020 F.Kram Psalm 121 De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
09/02/2020 H.Schouten Richteren 14:10-20 Een uit de hand gelopen huwelijksfeest.
02/02/2020 B.Rietberg 2 Thessalonicenzen 1:3-11 “uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen”
26/01/2020 W.Jansen Hebreeën 11:1-7 Woord. Geloof. Wandel.
19/01/2020 E. Bruinenberg Filippenzen 4:1-23 “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God.”
12/01/2020 B.Boer Mattheüs 14:22-33 Hebt goede moed, IK BEN, weest niet bang.
05/01/2020 A. van Wijnbergen Genesis 37-50 Jozef. Relaties; hoe doe je dat?
31/12/2019 L.Lise 2 Korinthe 5:10-21 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”
29/12/2019 B.Rietberg Psalm 150 Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja.
25/12/2019 L.Lise Daniël 8:15-19 26,27 De 4 boodschappen/evangeliën vanaf de troon van God.
22/12/2019 A.Nijburg 1 Kronieken 1:1-4 “…dit waren hun zetels en daar hielden ze geslachtsregisters bij voor zich.”
15/12/2019 A. van Wijnbergen Deuteronomium 34:1-12 Toen beklom Mozes uit de velden van Moab de berg Nebo,
08/12/2019 C.Stier Lucas 1:5-25,67 want Hij heeft zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt
01/12/2019 F.Kram Psalm 84 De Gemeente als plaats voor gemeenschap met God de Vader.
24/11/2019 E.Bruinenberg Filippenzen 2:17-3:21 Christus ons doel. Jagen naar het doel.
17/11/2019 H.Schouten Richteren 14:1-9 Simson; hij die lijkt op de zon. Een type van de Here Jezus
10/11/2019 D. van Genderen Nehemia 1 Alleen de HEERE kan ons redden.
03/11/2019 W.Jansen Hebreeën 10:19-39 De levende Weg onder een open hemel.
27/10/2019 B.Rietberg 1 Koningen 6:11-27 dit bouwde hij Hem van binnen tot een aanspraakplaats, tot het heilige der heiligen.
20/10/2019 T.Pikker Johannes 6:22-35 Jezus zei tot hen: Ik ben het brood van het leven; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
13/10/2019 H.Schouten Richteren 13:8-25 En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij dus naar Mijn naam? Die is toch Wonderlijk.
11/10/2019 W.Zwitser 2 Petrus 3:1-9 Waar blijft de belofte van Zijn Komst? (Zoeklicht avond)
06/10/2019 T.Niemeijer Lucas 19:1-10 En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was,
29/09/2019 J.H. Meinema Psalm 55 Leren door het lijden.
22/09/2019 E.Bruinenberg Filippi 1:29-2:11 en elke tong belijdt dat Jezus Christus HEER is
15/09/2019 L.Lise Openbaring 5 Het boek met de 7 zegels.
08/09/2019 W.Jansen Hebreeën 10:1-18 Zie IK kom en IK wacht.
01/09/2019 F.Kram 1 Korinthe 1:26-31 ‘Wie roemt, laat hij roemen in de HEER’.
25/08/2019 B.Rietberg Johannes 20:30-31 IK BEN De Weg en De Waarheid en HET LEVEN
18/08/2019 A.van Wijnbergen Numeri 21:4-9 Blijf opzien naar de HERE Jezus; ziende op HEM.
11/08/2019 T.Pikker Hebreeën 1 De HERE Jezus; de erfgenaam van alle dingen.
04/08/2019 F.Kram 2 Samuël 9:1-13 Jonathan: JHWH heeft gegeven; is genadig geweest
28/07/2019 S.Ketelaar Johannes 1:1-18 Niet uit de hoogte, maar op ooghoogte.
21/07/2019 L.Lise Openbaring 4:1-11 Wat is uw toekomstverwachting? Wat is uw hoop?
14/07/2019 H.Schouten Richteren 13:1-8 In welke tijd leven wij?
07/07/2019 W.Jansen Hebreeën 9:11-28 Zijn Verschijning. Onze Verwachting.
30/06/2019 J.van der Schoot 1 Timotheüs 2:3-6 Hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen?
23/06/2019 T.van Ommen Openbaring 1:9-20 Wie is de HEERE Jezus voor u?
16/06/2019 E.Bruinenberg Filippiers 1:1-11 “..opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus,”
09/06/2019 A.Nijburg Numeri 11:1-3 “..waarop het vuur des HEREN onder hen ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde.”
02/06/2019 K. Maeyens Lucas 7:1-10 Betrokken
26/05/2019 A.van Wijnbergen Exodus 30:22-33 De Heilige zalfolie
19/05/2019 W.Jansen Hebreeen 9:1-12 “..maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom,”
12/05/2019 H.Schouten Romeinen 12:1,2 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods,
05/05/2019 T.Pikker Johannes 1:14-18 (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid.
28/04/2019 B.Rietberg Psalm 92 Hoe groot zijn Uw werken, o HERE
21/04/2019 A.Nijburg Lucas 23:56-24:35 De HEER is waarlijk opgestaan.
19/04/2019 L.Lise Filippenzen 2:5-11 “…heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood.”
14/04/2019 F ter Velde Psalm 130 Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
07/04/2019 F.Kram Lucas 22:14-23 “Ik heb vurig begeerd dit pascha met u te eten voordat Ik lijd.”
24/03/2019 W.Jansen Hebreeën 8 ” De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben,”
17/03/2019 E.Bruinenberg Filippi 1:1-11 Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk,
10/03/2019 T.Pikker Hebreeën 10:36 U hebt volharding nodig. Wat helpt?
08/03/2019 C.Stier Openbaring 13 in een Joodse context (Israël en de Bijbel)
03/03/2019 D. van Genderen Openbaring 3:14-22 Laodicea: een geestelijke noodsituatie
24/02/2019 L.Lise Jona 1:1-17 en het zal geen teken worden gegeven dan het teken van de profeet Jona.
17/02/2019 T. Niemeijer Psalm 40:7-9 en Hebreeën 10:1-18 Zie Ik kom …. om uw wil te doen, o God!
10/02/2019 H.Schouten Romeinen 11:23-36 De volheid der heidenen is ingegaan
03/02/2019 B.Rietberg Mattheus 26:30 En nadat zij de lofzang hadden gezongen,…
27/01/2019 W.Jansen Hebreeën 7:20-28 Want zo’n Hogepriester paste ons ook
20/01/2019 S.Ketelaar Hebreeën 12:1-3 Groot is uw trouw o HEER
13/01/2019 F. ter Velde Psalm 130 Ik verwacht de HEERE
06/01/2019 A.Nijburg Maleachi 4:4-6 Mattheus 1:1,17,18 Vooruitzien door achterom te kijken.
31/12/2018 L.Lise Kolossenzen 2:4-15 en u bent volmaakt in HEM (de Here Jezus)
30/12/2018 A.Nijburg Psalm 78 Herinneringen. Het fotoboek van Israël
25/12/2018 L.Lise Lucas 1:26-38 Hét Teken. Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren,
23/12/2018 H.Schouten Jesaja 8:23-9:6 Jesaja; hulp van de HEERE
16/12/2018 W.Jansen Hebreeën 7:1-17 We hebben een hemelse Hogepriester
09/12/2018 D. van Genderen Titus 2 Is je leven tot een sieraad?
02/12/2018 B.Rietberg Ezechiël 2 Gods Woord. God bedoeld wat HIJ zegt en HIJ zegt wat HIJ bedoeld.
25/11/2018 E.Bruinenberg 2 Petrus 3:1-18 maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus
18/11/2018 L.Lise Openbaring 3:14-22 Zie, IK sta aan de deur en IK klop;
11/11/2018 S.Ketelaar Psalm 1 Vers. Groeien en bloeien.
04/11/2018 W.Jansen Hebreeën 6:20-7:4 Wie is Melchizedek?
28/10/2018 H.Schouten Romeinen 11:11-32 Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
24/10/2018 H.Schouten 1 Thessalonicenzen 4:13-18 De Zalige Hoop (Maranatha avond)
21/10/2018 B.Rietberg Hebreeën 11:22 Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van den uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente.
14/10/2018 F. Kram Psalm 34 Ik wil de HERE te allen tijde prijzen
07/10/2018 F. ter Velde Ezechiël 37:1-14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land;
30/09/2018 D. van Genderen Romeinen 8:18-30 Het lijden. De toekomstige heerlijkheid.
23/09/2018 J.van der Schoot 2 Koningen 6:1-7 De drijvende bijl. Allen hebben gezondigd. Door Genade behouden.
16/09/2018 D.Wolbers Hebreeën 11:1-8 Door het geloof.
09/09/2018 L.Lise 1 Korinthiërs 15:36-49 Een natuurlijk lichaam. Een geestelijk lichaam.
02/09/2018 K. Maeyens Johannes 21:1-19 Heb je Mij meer lief dan dezen? Heb je Mij lief? Houd je van Mij?
26/08/2018 B.Rietberg Jesaja 55:1-3 De betrouwbare genadebewijzen van David
19/08/2018 T.Pikker Johannes 3:14-16 GOD is Liefde
12/08/2018 T.Pikker Numeri 21:4-9 De verhoging van de HERE Jezus
05/08/2018 G.Franken Efeze 1:1-14 en 2:1-10 “, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.”
29/07/2018 H.Schouten Romeinen 11:1-10 God heeft Zijn Volk niet verstoten.
22/07/2018 D.Wolbers 1 Thessalonicenzen 5:1-11 Maar u, broeders, bent niet in de duisternis
15/07/2018 L. van Twillert Johannes 8:28-46 De Waarheid kennen. De Waarheid zal je vrij maken.
08/07/2018 W.Jansen Hebreeën 6:4-19 Opnieuw geboren tot een levende hoop in Christus
24/06/2018 S.Ketelaar Genesis 3:6-15 Een uitnodiging en een belofte
17/06/2018 E.Bruinenberg 2 Petrus 2:1-22 Valse profeten. Valse leraars.
10/06/2018 A.van Wijnbergen Jozua 4:1-8 De geschiedenis doorvertellen; een gedenkteken plaatsen.
03/06/2018 F. ter Velde Johannes 7:37-39 Stromen van levend water. De Heilige Geest
27/05/2018 C.Stier Kolossers 1:14-19 overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.
20/05/2018 A.Nijburg Johannes 16:5-15 HIJ (de Heilige Geest) zal MIJ (de HERE JEZUS) verheerlijken
13/05/2018 T.Pikker Johannes 1:14-17 “..de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.”
06/05/2018 W.Jansen Hebreeën 5:11-6:1a Volwassen in HEM of geestelijk onvolwassen?
29/04/2018 A.van Wijnbergen Maleachi 1:2,:6-14 Geven we het Allerbeste aan Hem, of is HIJ een sluitpost?
22/04/2018 H.Schouten Romeinen 10:9-21 God heeft een plan met Israël
15/04/2018 J.van der Schoot Genesis 3:15 Waarom is Israël belangrijk?
08/04/2018 T.Pikker Johannes 1:14-18 Genade wordt gegeven in elke bedeling.
01/04/2018 B.Rietberg 1 Korinthe 5:6-8 u bent immers ongezuurd. Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht.
30/03/2018 L.Lise Marcus 15:21-41 JHWH. HEERE. Zie de Hand Zie de Spijker
25/03/2018 A.Nijburg Johannes 12:12-19 Wat is je verwachting?
18/03/2018 B.Rietberg Exodus 13:1,2 De Eerstgeborene. (Eerst vernedering daarna verhoging)
14/03/2018 T.Stier Gods Woord voor Gods volk in verdrukking
11/03/2018 W.Jansen Hebreeën 5:1-10 De Eeuwige en Volmaakte Hogepriester
04/03/2018 S.Ketelaar Johannes 1:1-18 De eniggeboren Zoon….die heeft HEM verklaard.
25/02/2018 L.Lise Openbaring 3:7-13 Filadelfia. Broederliefde.
18/02/2018 D.Wolbers 1 Petrus 1:1-12 Waar worden de Waarheden verkondigd?
11/02/2018 D van Genderen Mattheüs 25:1-13 en de deur werd gesloten
04/02/2018 A.Nijburg Kolossenzen 3:1-4 Wat is je oorsprong? Wat is je doel? Wat is je toekomst?
28/01/2018 T.Pikker Johannes 1:1-13 Hebt u HEM aangenomen?
21/01/2018 B.Rietberg Hebreeën 12:1-29 Vertrouw volledig op de HERE Jezus
14/01/2018 F.Kram Deuteronomium 11:8-12 Wandelen in het beloofde land. De hemelse gewesten.
07/01/2018 E.Bruinenberg 2 Petrus 1:16 – 2:10 Het getuigenis van de apostelen en het Profetische Woord
31/12/2017 L.Lise 1 Johannes 2:3-11 Eerst gehoorzaamheid.
25/12/2017 L.Lise Jesaja 7:10-16 Het Teken. De maagd zal zwager worden. Immanuel.
24/12/2017 J.van der Schoot Exodus 3:13,14 De Godheid van de Here Jezus Christus
17/12/2017 W.Jansen Hebreeën 4:12-16 Het Woord. De Hogepriester. De genade troon.
10/12/2017 H.Schouten Romeinen 10:4-15 Israël heeft een geweldige toekomst
03/12/2017 L.van Twillert 1 Petrus 4:1-11 Het einde van alles is nabij
26/11/2017 F. van Herwijnen Johannes 17 Het Gebed van de Zoon tot de Vader
19/11/2017 B.Rietberg 1 Thessalonicenzen 3:1-13 Verzoeking. Beproeving. Wat leeft er in je hart?
12/11/2017 T.Pikker Johannes 1:1-4 en 14 Alles is geschapen door HEM; Het WOORD.
05/11/2017 L.Lise Openbaring 3:1-6 Sardis. Vertrouwen op uiterlijke zaken.
29/10/2017 S.Ketelaar 1 Petrus 1:1-12 Hoewel u Hem nu niet ziet, hebt u Hem lief
22/10/2017 F. ter Velde Romeinen 8:18-30 Leven door de GEEST
18/10/2017 H.Schouten Mattheüs 24:36-39 Zoals in de dagen van Noach (Maranatha avond)
15/10/2017 D van Genderen Ezechiël 8:1-18 Afgoderij in de God’s tempel
08/10/2017 H.Schouten Romeinen 9:30-10:3 een gerechtigheid die op grond van geloof is
01/10/2017 W.Jansen Hebreeën 4:1-11 De andere dag. Rust.
24/09/2017 A.Nijburg 1 Samuel 17 De HEERE is groot. De mens is klein.
17/09/2017 B.Rietberg Exodus 16:1-4 Manna. IK BEN het brood des levens.
10/09/2017 E.Bruinenberg 2 Petrus 1:1-15 Wat is ons gegeven? Wat is onze verantwoordelijkheid?
03/09/2017 K.Maeyens Psalm 23 De HEERE is mijn HERDER
27/08/2017 F.Kram Psalm 32 Het geheim van het ware geluk. (WelGelukZalig)
20/08/2017 T.Pikker Johannes 1:1-3 en :14 HET Woord. LOGOS.
13/08/2017 L.Lise Openbaring 2:18-29 Thyatira (Deel 2) De Misleiding. De valse profeet.
06/08/2017 L.Lise Openbaring 2:19-29 Thyatira (Deel 1) Alleen de Ware HEER aanbidden
30/07/2017 B.Rietberg Psalm 81:1-17 Hem volgen. In Zijn voetspoor.
23/07/2017 D.Wolbers 1 Timotheüs 3:1-7 Alles toetsen aan het Woord van God
16/07/2017 H.Schouten Romeinen 9:1-18 Israëls verleden
09/07/2017 T.Pikker Johannes 11:25,26 Blijven in Hem
02/07/2017 G.Franken Romeinen 8:18-27 het lijden van de tegenwoordige tijd
25/06/2017 L.Lise 2 Korinthe 4:16-5:10 Onze aardse tent. Een eeuwig huis in de hemelen.
18/06/2017 E.Bruinenberg Filemon 1:1-25 Geen nut – Zeer nuttig
04/06/2017 W.Jansen Johannes 16:7-15 De Heilige Geest spreekt
28/05/2017 F.Kram Johannes 14:1-7 Afscheidswoorden en Troostwoorden van de Here Jezus
21/05/2017 F.ter Velde Johannes 16:12-15 De Geest van de Waarheid
14/05/2017 D.Wolbers Psalm 27:1-5 Eén ding (5 maal)
07/05/2017 B.Rietberg Hebreeën 7:1-10 Brood en Wijn (Melchizédek)
30/04/2017 T.Pikker Johannes 14:1-6 U gelooft in God, geloof ook in MIJ
23/04/2017 H.Schouten Romeinen 8:31-39 MEER dan overwinnaars
16/04/2017 F.Kram Lucas 24:1-12 en 33,34 De HEER is waarlijk opgestaan.
14/04/2017 L.Lise Jesaja 52:13-53:12 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben.
09/04/2017 S.Ketelaar Johannes 1:18-37 Zie het LAM Gods dat de zonde der wereld wegneemt
02/04/2017 A.Nijburg Johannes 14:8-14 Toon ons de Vader
26/03/2017 B.Rietberg Handelingen 17:21-34 Gods Liefde
19/03/2017 D.van Genderen Kolossenzen 2:11-15 en 3:1-4 Als je met Christus bent opgewekt
12/03/2017 D.Wolbers 1 Thessalonicenzen 5:1-11 want u bent allen zonen van het Licht
05/03/2017 L van Twillert Lucas 8:40-56 Bijbels Geloof
26/02/2017 F.ter Velde Ezechiël 1:1-3 De roeping van de profeet
19/02/2017 T.Pikker Kollossenzen 3:12,13 Vergeving. Verzoening.
12/02/2017 C.Stier Genesis 13:1-18 Met welke ogen kijk je?
05/02/2017 W.Jansen Hebreeën 3:1-6 Zie op HEM
01/02/2017 T.Stier Strijd om de Tempelberg (deel 1)
01/02/2017 C.Stier Strijd om de Tempelberg (deel 2)
29/01/2017 B.Rietberg Psalm 103 Looft de HEERE, mijn ziel
22/01/2017 T.Pikker Kollosenzen 3:12-14 Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden:….
15/01/2017 A.Nijburg Mattheüs 2:15 Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen
08/01/2017 B.Rietberg Filippenzen 2:5-9 Het Ware Offer
01/01/2017 L.Lise Romeinen 6:1-14 Het normale christelijke leven
31/12/2016 L.Lise Romeinen 5:12-21 In Adam; nieuw: in Christus Jezus
25/12/2016 K. Maeyens Lucas 1:26-38 Drie bijzondere vrouwen: Maria, Elisabeth en Anna
18/12/2016 R.Speelman Lucas 1:77 Vergeving Ver Geven
11/12/2016 W.Jansen Hebreeën 2:5-18 We zien Hem met eer en heerlijkheid gekroond (volledig mens)
04/12/2016 B.Rietberg 2 Petrus 3:1-16 Omzien naar: wezen en weduwen; zien is kennen
27/11/2016 L.Lise Openbaring 2:12-17 Pergamus. Ben jij: Mijn trouwe getuige?
20/11/2016 H.Schouten Romeinen 8:18-25 Het lijden van de tegenwoordige tijd
13/11/2016 L.Lise Openbaring 3:7-13 Filadelfia. Broederliede. De parel van grote waarde.
09/11/2016 H.Schouten De tijd is nabij Openbaring 1:1-3 Maranatha avond
06/11/2016 F.ter Velde Psalm 119 Heel uw Woord is De Waarheid
30/10/2016 J. van der Schoot Mattheüs 1:1 Sions Koning komt; de beloofde erfgenaam
23/10/2016 D.Wolbers Nehemia 8:1-10 Openen van Het Boek
16/10/2016 H.Schouten Romeinen 8:11-17 Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.
09/10/2016 F. van Herwijnen Psalm 19 De hemelen en de wet vertellen Gods eer
02/10/2016 T.Pikker Psalm 25 HERE, maak mij uw wegen bekend
25/09/2016 C.Stier Jesaja 52:13-53:12 Het onbekende hoofdstuk in het OT
18/09/2016 B.Rietberg Psalm 110 DE PriesterKoning
11/09/2016 W.Jansen Hebreeën 1:4-2:9 Wij zien HEM met Heerlijkheid en Eer gekroont
04/09/2016 F.Kram 1 Korinthe 11:17-34 Goed omgaan met de tafel des HEEREN
28/08/2016 F.ter Velde Psalm 84 De Heerlijkheid van de HEERE
21/08/2016 L.Wessels Judas 1:17-23 Onderhouden is behouden
14/08/2016 H.Schouten Romeinen 8:1-11 Leven door de Geest
07/08/2016 T.Pikker 1 Johannes 2:3-6 Doen wat HIJ zegt
31/07/2016 L.Lise Jozua 5:1-12 Luisteren naar de stem van de HEERE
24/07/2016 D.Wolbers 1 Thessalonicenzen 1 onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof
17/07/2016 H.Schouten Romeinen 7:13-26 Het fiasco van de mens
10/07/2016 F.Kram Johannes 7:37-39 Het Levende Water
03/07/2016 W.Jansen Hebreeën 1:1-3 HIJ heeft tot ons gesproken in ZOON
26/06/2016 G.Franken Psalm 11 Hoe staat het met uw innerlijk?
19/06/2016 S.Ketelaar Handelingen 1:1-12
12/06/2016 F.Kram 1 Thessalonicenzen 4:13-18 Troost
05/06/2016 A.Nijburg 2 Timotheüs 3:1-5 Gods Woord is Het Levende Woord
29/05/2016 W.Jansen Johannes 15:1-8 IK BEN de WARE Wijnstok
22/05/2016 R.Speelman 1 Petrus 2:9 De Priesterlijke Dienst
15/05/2016 T.Pikker 1 Koningen 18:21 De Heilige Geest
08/05/2016 L.Wessels Johannes 15:1-17 Wil ik vruchten plukken of Vrucht dragen?
01/05/2016 F.ter Velde Johannes 16:12-15 De laatste Adam. De tweede mens.
24/04/2016 D.Wolbers Galaten 1:1-19 Er is maar één evangelie: HÉT Evangelie
17/04/2016 H.Schouten Romeinen 7:1-14 Waarom is de wet gegeven?
10/04/2016 J van der Schoot Mattheüs 16:1-4 Herkennen wij de tijd waarin we leven
03/04/2016 B.Rietberg 2 Johannes Want er zijn vele verleiders uitgegaan
27/03/2016 W.Jansen Filippenzen 2:5-11 De NAAM boven alle NAAM
25/03/2016 L.Lise Mattheüs 27:27-56 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen,
20/03/2016 L.Lise Mattheüs 21:1-11 De komst van de Koning
13/03/2016 S.Ketelaar Johannes 1:1-18
06/03/2016 L.Wessels Mattheüs 16:21-25 Van Gods Openbaring naar inzicht
28/02/2016 B.Rietberg Jesaja 53 Als je niet oplet, heb je er niets aan
21/02/2016 D.Wolbers 2 Petrus 1
14/02/2016 F.van Herwijnen Micha 4:1-5 Wandelen met God