1 Koningen 13 “Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Over deze preek

  • L.lise
  • 19/02/2023

Download preek