1 Koningen 18:16-24 Toen nu het ganse volk dit zag vielen zij op hun aangezicht en zeiden: Jahwe is God! Jahwe is God!

Over deze preek

  • K.Zondervan
  • 04/06/2023

Download preek