Efeze 4:1-16 ……naar de kracht (e’nergeia) , die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams,…..

Over deze preek

  • A.Nijburg
  • 11/12/2022

Download preek