Filémon 1 “Onésimus (winstgevend, nuttig), die u vroeger van geen nut was, maar nu <én> voor u én mij zeer nuttig is,”

Over deze preek

  • W.Zwitser
  • 07/05/2023

Download preek