Filippenzen 1:1,2 ….genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Over deze preek

  • H.Schouten
  • 18/07/2021

Download preek