Filippenzen 3:17-4:9 “En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.”

Over deze preek

  • D.van Genderen
  • 23/10/2022

Download preek