Filippenzen 3:17-4:9 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten,

Over deze preek

  • L.Lise
  • 29/11/2020

Download preek