Handelingen 13 …tot ons is het woord van deze behoudenis gezonden.

Over deze preek

  • B.Rietberg
  • 02/07/2023

Download preek