Handelingen 3:1-10 “En hij sprong op, ging staan en liep, en ging met hen de tempel binnen, terwijl hij liep en sprong en God prees.”

Over deze preek

  • T.Niemeijer
  • 31/07/2022

Download preek