Hebreeën 12:1-4 “Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs,….”

Over deze preek

  • W.Jansen
  • 05/09/2021

Download preek