Hosea 1-3 “…en Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot Lo-Ammi zeggen: Gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God!”

Over deze preek

  • A. van Wijnbergen
  • 22/10/2023

Download preek