Johannes 14:1-7 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Over deze preek

  • F.Kram
  • 29/05/2022

Download preek