Johannes 17 Heilig hen door de waarheid: uw woord is de waarheid.

Over deze preek