Johannes 6:22-39 Jezus zei tot hen: Ik ben het brood van het leven; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Over deze preek

  • A.Wagenmakers
  • 30/04/2023

Download preek