Kolosse 2:16-3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Over deze preek

  • L.Lise
  • 18/12/2022

Download preek