Lucas 1:26-38 Deze zal groot zijn en Zoon van [de] Allerhoogste worden genoemd, en [de] Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven,

Over deze preek

  • W.Jansen
  • 10/12/2023

Download preek