Lucas 15:11-32 De gelijkenis van de verloren zoon. (De jongste of de oudste?)

Over deze preek

  • C.Stier
  • 03/07/2022

Download preek