Marcus 10:17-22 …en hij viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven?

Over deze preek

  • A.Nijburg
  • 21/08/2022

Download preek