Psalm 110 Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.

Over deze preek

  • L.Lise
  • 25/12/2020

Download preek