Psalm 114 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.

Over deze preek

  • A.Nijburg
  • 28/04/2024

Download preek