Psalm 91 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Over deze preek

  • W.Jansen
  • 09/06/2024

Download preek