Psalm 91 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Over deze preek

  • L.Lise
  • 01/08/2021

Download preek