Romeinen 12:1,2 …dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke eredienst.

Over deze preek

  • B.Rietberg
  • 24/03/2024

Download preek