Romeinen 5:12-15 ….veel meer is de genade van God en de gave in genade die door de ene mens Jezus Christus is, overvloedig geweest over de velen.

Over deze preek

  • RL.Avakti
  • 16/07/2023

Download preek